כללי ביטוי מדוייק מכיל מילה
  מתקדם
   
  ביטוי מדוייק   מכיל מילה
   
  חח למנועים 4 פעימות קוואסקי
     
  1 מתוך 9  
   הדף הבא 1 2 3 4 5 6 7 8 9 הדף הקודם
  מס’ הפריט 81002
  תיאור :אטם ראש למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 35.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81001
  תיאור :אטם קרנק למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 23.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81003
  תיאור :אטם מכסה שסטום למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 32.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81004
  תיאור :סגר פין בוכנה למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 4.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81006
  תיאור :בוכנה למנוע קוואסקי FJ-180 ללא מסנן שמן
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 475.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81007
  תיאור :פין בוכנה למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 27.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81008
  תיאור :גומי כוסית למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 19.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81009
  תיאור :אטם לבורג כוסית למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 15.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81010
  תיאור :כוסית מאייד למנוע קוואסקי FJ-180 ללא מסנן שמן
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 122.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81011
  תיאור :תעלת אויר למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 33.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82041
  תיאור :מכסה מסנן אויר למנוע קוואסקי עם מסנן FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 66.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82042
  תיאור :מכסה מסנן אויר למנוע קוואסקי ללא מסנן FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 75.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82043
  תיאור :מסנן אויר ראשי למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 68.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82044
  תיאור :מסנן אויר משני למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 20.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82045
  תיאור :מסנן שמן למנועי קוואסקי 180 /680 / FX
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 137.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82046
  תיאור :שגם למגנטו למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 9.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82047
  תיאור :מיכל דלק ערום גדול אופקי למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 227.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82048
  תיאור :מתנע למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 295.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82049
  תיאור :פקק דלק למנוע קווסאקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 35.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82050
  תיאור :נשם לפקק דלק למנוע קוואסקי FJ-180V
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 36.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82051
  תיאור :מחט מתכת למאייד למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 81.30 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 82052
  תיאור :אטם מאייד למנוע קוואסקי FJ-180
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 6.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81205
  תיאור :מסנן אויר ראשי למנוע קוואסקי FH604-721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 260.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81206
  תיאור :מסנן אויר משני למנוע קוואסקי FR691 / FH604-721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 42.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81208
  תיאור :מסנן דלק למנוע קוואסקי FH604-721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 66.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81209
  תיאור :מתנע חשמלי למנועי קוואסקי FH
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 1,663.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81210
  תיאור :אטם ראש למנוע קוואסקי FH604-721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 126.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81211
  תיאור :אטם מכסה שסטומים לקוואסקי FH680-721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 29.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81212
  תיאור :אטם בלוק מנוע קוואסקי FH680,721
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 58.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81213
  תיאור :בוכנה למנוע אופקי קוואסקי 400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 331.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81214
  תיאור :מסנן שמן למנוע קווסאקי FE350 / FE400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 138.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81215
  תיאור :מפסק למנוע אופקי קוואסקי 400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 69.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81216
  תיאור :פאנל שליטה מושלם למנוע אופקי 400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ .00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81217
  תיאור :מסנן אויר ראשי למנוע קוואסקי FE400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 153.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81218
  תיאור :מסנן אויר משני למנוע קוואסקי FE400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ 17.00 +מע"מ
  כמות:

  מס’ הפריט 81219
  תיאור :מאייד למנוע אופקי קוואסקי 400
  כמות באריזה 1
  מחיר צרכן ₪ .00 +מע"מ
  כמות:

   הדף הבא 1 2 3 4 5 6 7 8 9 הדף הקודם